ตามหาดอกไม้แบบราชวงศ์ถังที่นารา


เมื่อราวพันกว่าปีก่อน ประเทศญี่ปุ่นมีการติดต่อกันทางการฑูต การค้า และรับวัฒนธรรมจากจีน โดยเฉพาะวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty, 618 - 907) ที่ปรากฏในแทบทุกด้านทั้งงานศิลปะ สถาปัตยกรรม ความเชื่อ และผังเมือง ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มพัฒนาให้เป็นแบบของตัวเองในยุคต่อมา 

นครนารา (Nara) เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งน่าสนใจที่พบที่นครหลวงมรดกโลกแห่งนี้ คือ ดอกไม้คาราฮานะ เป็นภาพลายดอกไม้แบบโบราณที่ปรากฎบนชุดผ้าไหมของสตรีชาววังของจีน ต้องตรงกับลายผ้ากิโมโนของญี่ปุ่น ปัจจุบัน ภาพลายดอกไม้นี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอสมบัติแห่งชาติโชโซอิน (Shosoin) หน่วยงานในสำนักพระราชวังของประเทศญี่ปุ่น 


ดอกบัวนับว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา เป็นของมงคลล้ำค่า และยังเป็นหนึ่งในแบบลายอันโดดเด่นที่สตรีชาววังในสมัยนารา นิยมแต้มสีแดงที่กลางหน้าผาก ชาวญี่ปุ่นเรียกดอกไม้นี้ว่า "คาราฮานะ" (Karahana) ซึ่งคำว่า "คารา" หมายถึงของล้ำค่าที่มาจากจีนโบราณ ฉลองพระองค์ของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นในปัจจุบันก็คงแบบชุดเครื่องแต่งกายชาววังในสมัยนารา การได้พบความนิยมในลวดลายดอกไม้นี้ที่นารายังทำให้รับรู้ถึงสายใยทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากเปอร์เซีย ผ่านเส้นทางสายไหม (Silk Road) มาจนถึงญี่ปุ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบถัง (Tang Style) ที่สูญหายไปจากผืนแผ่นดินใหญ่ แต้ยังคงหลงเหลือให้เห็นที่ญี่ปุ่นในปัจจุบัน หากมีโอกาสได้มาเที่ยวนครนารา ลองเดินไปรอบๆ เมืองเก่า ตามหาดอกไม้นี้ถูกวาดประดับอยู่ที่ใดบ้าง? 

ภาพ: แบบลายดอกคาราฮานะ ร้านมัตสึคิ โกฟุคุ (เมืองยามานาชิ) ประเทศญี่ปุ่น ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้คาราๅฮานะที่โชโซอิน นารา

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นอีกมากมายทางอินสตาแกรม inStyleAsia

บทความโดย Teeper

©2024 inStyle Asia All Rights Reserved.
Designed by Creatopia Space